Marstem

SAFECELL

Yaşam Boyu Sağlık İçin Genetik Testler

– Kansere Yatkınlık Genetik Testi

– Spor genetiği Testi

– Beslenme Genetiği (Nutrigenetik) Testi

– Nipt-24 Genetik Testi

– Gluıten İntolerans Genetik testi

– Cilt DNA Testi

– Detoks Genetiği Testi

– Farmakogenetik

Gen Nedir?

Hücrelerin kromozomlarında bulunan ve DNA zincirinin bir parçası olan gen, canlıların kalıtsal olarak özelliklerini taşır ve bu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar

Genetik Nedir?

Genetik; canlı organizmalardaki genlerin, genetik varyasyonların ve kalıtımın incelendiği bir bilim dalıdır. Canlıdaki her bir özelliğin nasıl meydana geldiği, özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı, hastalıkların erken tanısı ve tedavisi gibi geniş bir çok çalışma alanı vardır.

Genetik Test Nedir?

Bireylerden alınan periferik kan, ağız içi mukoza hücreleri ve saç kökü gibi doku örneklerinden elde edilen DNA ve RNA moleküllerinin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen analizleridir. Amaca yönelik olmak üzere farklı genetik analiz metotları bulunmaktadır.

Bu testlerin ilk aşaması biyolojik örneklerden DNA elde edilmesidir. Daha sonra elde edilen DNA moleküllerinden laboratuvar ortamında genetik yapımız ile ilgili varyasyonlar analiz edilir.

Genetik Analizler Hangi Amaç İçin Gerçekleştirilir?

Genetik testlerin çoğu klinisyenler ile genetik uzmanlarının herhangi bir hastalık veya durum bozukluğu ile ilişkili tanı koymak veya konmuş tanıya destek sağlamak amacı ile gerçekleştirilir. Genellikle hastanelerde veya genetik tanı laboratuvarlarında amaca yönelik farklı metotlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Bazı durumlarda tedaviye destek olmak, hastalığın sürecini belirleyebilmek ve olası ilaç tedavilerine de karar verebilmek amacı ile genetik analizler gerçekleştirilebilmektedir.

Son yıllarda genetik bilgilerimizin daha da netleşmesi ile yaşam testleri altında günlük hayatımıza etki edebilecek genetik profilleri analizine de olanak sağlayan farklı testler geliştirilmiştir. Genellikle genetik tanı merkezleri ve biyoteknoloji firmalarında gerçekleştirilen bu analizler ile bireylerin bazı hastalık veya durum bozukluklarına yatkınlıkları belirlenebilmekte ve elde edilecek sonuçlara göre yaşam planları değerlendirilebilmektedir.

Her birey özeldir; her test için bireye özgü yaklaşım gösterilmelidir.

Yaşam Testleri Sonuçları Bizlere Neler Sağlamaktadır?

Genetik profilimizin çıkarılması bizlere;

– Bireysel beslenme ve egzersiz programlarının oluşturulmasında
– Hastalıklara yatkınlıkların belirlenmesinde
– Hastalıkların erken tanısında veya teşhislerinde ek veriler sağlanması ve kişisel tedavilerin planlanmasında
– Kişisel kremler ile daha etkin anti-aging uygulamalarında
– Metabolizmamız hakkında en net bilgilerin sağlanmasında

genetik yapımıza uygun yaşam programlarının oluşturulmasına aracılık eder.

Elde edilen analiz sonucu genetik ve moleküler biyoloji uzmanları tarafından değerlendirilerek hekiminize/ diyetisyeninize detaylı bir şekilde açıklanır ve sizlere daha uygun yaklaşımların elde edilmesine destek olur.

Nasıl Genetik Test Yaptırabilirim?

Genetik testinizi yaptırmak için DNA örneğinize ihtiyaç duyulur. Basit, zahmetsiz ve kolay bir yöntemle ağız içi epitel hücreleriniz hücre toplama çubukları ile sürüntü şeklinde alınır ve laboratuvar ortamında güvenilir şartlarda analiz edilir. Elde dilen sonuçlar sizlere özel hazırlanan rapor ile sunulur.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz.